top of page

Rejestr magazynów energii elektrycznej
 

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.
 

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek:

1. Prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci.

2. Aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:
1. Przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji - w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.
2. Powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować Fieldon Investments Sp. z o.o. Gryf Sp. j. o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych należy skorzystać z FORMULARZA.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres e-mail: 

gryf_dso@energix-group.com

lub na adres: 

Fieldon Investments Sp. z o.o. Gryf Sp. j.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43b

00-347 Warszawa

Rejestr magaynów energii elektrycznej:

Brak zarejestrowanych. Wzór rejestru.

bottom of page