top of page

Operator Systemu

Dystrybucyjnego

Informacje sieciowe

Substation.png
FIELDON INVESTMENTS SP.Z O.O. GRYF
SPÓŁKA JAWNA

FIELDON INVESTMENTS SP. Z O. O. GRYF SP. J. działa jako operator systemu dystrybucyjnego od 2019 i  świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej w powiecie gryfińskim w województwie zachodnipomorskim, lokalizowanym w północno zachodniej Polsce.

Aktualna lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

 • AXPO Polska sp. z o.o.

Sieć

Główna infrastruktura OSD :

 • Linia kablowa 220 kV o długości 1.53 km  zaczynająca się od zacisków głowic 220 kV w rejonie SE Krajnik, a kończąca się zaciskami 220 kV w rejonie 220/110/33 kV GPZ Nowe Czarnowo.

 • Stacja 220/110/33 kV GPZ Nowe Czarnowo z dwoma transformatorami 120 MVA.

 • Linia kablowa 110 kV pomiędzy  GPZ Nowe Czarnowo i GPO Kozielice o długości 28.6 km.

 • Linia kablowa 110 kV pomiędzy  GPZ Nowe Czarnowo i GPO Banie o długości 13.3 km.

 • Stacja 110/33 kV GPO Banie.

Klienci
 • OSD przyłączył do sieci o napięciu 110 kV farmę wiatrową Banie etap 1 i 2 o łącznej mocy 106 MW.

 • OSD przyłączył do sieci o napięciu 33 kV farmę wiatrową Banie etap 3 o łącznej mocy 81.4 MW.

  • Lokalizacja przyłącza: stacja elektroenergetyczna GPO Banie 110/33 kV zlokalizowana w miejscowości Lubanowo w gminie Banie.

 • OSD przyłączył do sieci o napięciu 33 kV farmę wiatrową Banie etap 4 o łącznej mocy 56 MW.

  • Lokalizacja przyłącza: stacja elektroenergetyczna GPO Banie 110/33 kV zlokalizowana w miejscowości Lubanowo w gminie Banie.

 • Lista podmiotów, które złożyły wnioski o wydanie warunków przyłączenia została zamieszczona w zakładce Informacje o przyłączeniach.

 • Dostępna moc przyłączeniowa OSD dla źródeł na koniec 1 kwartału 2024 wynosi 0 MW.

 • Obecnie OSD nie planuje zmiany tych wartości w okresie najbliższych 5 lat (informacja aktualna na koniec 1 kwartału 2024).

  • Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w zakładce Informacje o przyłączeniach.

SERVICES

IRiESD

Kod sieci Gryf powstał na podstawie przepisów UE oraz polskiego Urzędu Regulacji Energetyki.

ABOUT
PROJECTS

Contact us

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań, dodatkowych informacji proszę wypełnić formularz poniżej:

Główne biuro

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43b

00-347 Warszawa

Dziękuję za przesłanie wiadomości

CONTACT
bottom of page