top of page

REMIT

Fieldon Investments Sp. z o.o. Gryf Sp. j. na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1), rozporządzenie REMIT, jest zobowiązana publikować wymagane informacje wewnętrzne. 

KOMUNIKATY

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

bottom of page